นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ DTAC Business Apps Marketplace

เว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์และดำเนินการโดยบริษัท ดีแทคไตรเน็ต จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "dtn” “ไซต์" "เว็บไซต์" "เรา" "หรือ "ของเรา") เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา นโยบายนี้จะกำหนดวิธีที่เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวใช้กับผู้เยี่ยมชม ลูกค้า ผู้ซื้อและผู้ใช้ทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า "ผู้ใช้") นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิบายถึงวิธีที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับบริการของเราบนเว็บไซต์ การยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อตกลงและเงื่อนไขระหว่างการลงทะเบียนแสดงว่าคุณยินยอมอย่างชัดแจ้งที่จะให้เรารวบรวม จัดเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควบคู่ไปกับข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้

สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง "ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ถูกระบุหรือสามารถระบุตัวตนได้"

1.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวบ

เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้เราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่คุณให้ไว้ วัตถุประสงค์ของเราในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือการทำวิจัยภายในเกี่ยวกับประชากรศาสตร์และความสนใจของคุณเพื่อมอบประสบการณ์ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ราบรื่นและปรับแต่งตามที่คุณต้องการรวมทั้งเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคุณ การทำวิจัยภายในจะช่วยให้เราสามารถให้บริการและนำเสนอคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุดและเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อให้คุณมีประสบการณ์ที่ปลอดภัยและง่ายขึ้น เรารวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเห็นว่าจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้เท่านั้น

หากคุณเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราแสดงว่าคุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนและจัดเก็บข้อมูลนั้นบนเซิร์ฟเวอร์ของเราซึ่งจะอยู่ที่ใดก็ได้ภายใต้การดูแลของเราหรือผู้จำหน่าย/ซัพพลายเออร์/ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต เราอาจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้:

 • ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขติดต่อ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลติดต่อทางกายภาพ และบางครั้งอาจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน (ขึ้นอยู่กับบริการที่ใช้) เช่น หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมตามกิจกรรมของคุณบนไซต์ (เช่น การเสนอราคา การซื้อ การขายสินค้าและเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้นหรือที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ)
 • URL ที่คุณถูกเปลี่ยนเส้นทางมา (ไม่ว่า URL นี้จะอยู่บนไซต์ของเราหรือไม่ก็ตาม) ข้อมูลเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์ของคุณและที่อยู่ IP ของคุณ
 • พฤติกรรมและรูปแบบการซื้อของคุณ
 • การจัดส่ง การเรียกเก็บเงินและ ข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้เพื่อซื้อหรือจัดส่งสินค้า
 • การพูดคุยในชุมชน การแชต การระงับข้อพิพาท การติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของเราและการติดต่อสื่อสารที่ส่งถึงเรา
 • ข้อมูลอื่น ๆ จากการโต้ตอบของคุณกับไซต์ บริการ เนื้อหาและการโฆษณาของเรารวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ สถิติการดูหน้าไซต์ ปริมาณการใช้งานไปยังและมาจากไซต์ ข้อมูลโฆษณา ที่อยู่ IP และข้อมูลบันทึกของเว็บมาตรฐาน
 • 2.ผู้เยาว์

  ผลิตภัณฑ์และบริการของเราไม่ได้มีเป้าหมายเป็นหรือมีไว้สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ผู้เยาว์) การลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีของคุณกับเว็บไซต์นี้เพื่อซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ แสดงว่าคุณรับรองว่าคุณมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี อย่างไรก็ตามหากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีพ่อแม่/ผู้ปกครองจะต้องทำการลงทะเบียน เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเป็นสมาชิกของคุณเมื่อใดก็ได้ในกรณีที่เราทราบว่าปัจจุบันคุณเป็นหรือเป็นผู้เยาว์ตอนที่ทำการสมัครเป็นสมาชิกสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  3.การใช้ข้อมูลส่วนตัว

  จุดประสงค์หลักของเราในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลคือเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ปลอดภัย ราบรื่น มีประสิทธิภาพและที่ปรับแต่งได้ตามที่คุณต้องการ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ:

 • ดูแลเว็บไซต์ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ ให้บริการและความช่วยเหลือกับลูกค้าตามคำขอของคุณ
 • สื่อสารและตอบสนองต่อคำขอและข้อสงสัยของคุณที่คุณส่งไปที่ dtn
 • มอบฟังก์ชันการทำงานบนไซต์ของเราและสำหรับการจัดการด้านเทคนิคและการทำงาน
 • มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมกับลูกค้า ซัพพลายเออร์และพันธมิตรทางธุรกิจและเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ dtn
 • วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ฟังก์ชันและประสิทธิภาพของไซต์ และผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • จัดการความปลอดภัยของไซต์ เครือข่ายและระบบของเรา
 • ทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของเราหรือผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง และเพื่อปรับแต่งกิจกรรมทางการตลาดและการขายของเราตามความสนใจของคุณหรือบริษัทของคุณ
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและเพื่อดำเนินธุรกิจของเรา
 • 4.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อตอบสนองต่อข้อกำหนดทางกฎหมาย บังคับใช้นโยบายของเรา ตอบสนองต่อการอ้างสิทธิ์ว่ารายการหรือเนื้อหาอื่นละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น หรือปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของใครก็ตามภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ:

 • สมาชิก/คู่ค้า/ผู้ขาย/ช่องทางการชำระเงิน/ธนาคาร/สถาบันการเงิน/ซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ดีแทคไตรเน็ต จำกัดเพื่อจัดหาเนื้อหาและบริการร่วมกัน (เช่น การลงทะเบียน ธุรกรรม การรวบรวมเงินทุนและการให้ความช่วยเหลือลูกค้า) เพื่อช่วยตรวจจับและป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายและการละเมิดนโยบายของเราที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและการสื่อสารของพวกเขา
 • สมาชิกในครอบครัวบริษัทของเราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่งการสื่อสารทางการตลาดให้คุณก็ต่อเมื่อคุณร้องขอบริการของพวกเขาเท่านั้น
 • ผู้ให้บริการภายใต้สัญญาที่ช่วยในการดำเนินธุรกิจของเรา (เช่น การตรวจสอบการฉ้อโกง การเรียกเก็บเงิน โปรแกรมพันธมิตรและรางวัลและบัตรเครดิตร่วม)
 • บุคคลที่สามอื่น ๆ ที่คุณขอให้เราส่งข้อมูลของคุณอย่างชัดเจน (หรือเกี่ยวกับผู้ที่คุณได้รับแจ้งและยินยอมอย่างชัดเจนเมื่อใช้บริการใดบริการหนึ่ง)
 • หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ เพื่อตอบสนองต่อคำขอที่ได้รับการยืนยันแล้วซึ่งเกี่ยวข้องกับการสอบสวนทางอาญาหรือกิจกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมาย ในเหตุการณ์ดังกล่าวเราจะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนดังกล่าว
 • เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ โดยไม่มีหมายศาล คำสั่งศาล หรือขั้นตอนทางกฎหมายที่คล้ายกัน ยกเว้นเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตใจว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายต่อร่างกายหรือการสูญเสียทางการเงินที่ใกล้จะเกิดขึ้นหรือเพื่อรายงานกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายโดยไม่จำกัดเฉพาะข้างต้นด้วยความพยายามที่จะเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและความสามารถของเราในการทำให้ชุมชนปลอดจากผู้กระทำสิ่งที่ไม่ดี

  5.คุกกี้

  เราอาจใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในเว็บไซต์ของเรา คุกกี้คือข้อมูลส่วนหนึ่งที่เราวางไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยให้เราเข้าใจได้อย่างถูกต้องว่ามีผู้บริโภคจำนวนเท่าใดที่เข้าชมไซต์ พวกเขาเข้าชมบ่อยเพียงใด และเนื้อหาใดที่พวกเขาสนใจมากที่สุด คุกกี้จะรู้ว่ามีคนเข้ามาที่ไซต์จำนวนเท่าใด บ่อยแค่ไหน และวิธีที่พวกเขาใช้ไซต์ซึ่งจะทำให้เราสามารถอัปเดตเนื้อหาและปรับปรุงการนำทางได้ตามความเหมาะสม หากคุณปฏิเสธ ลบหรือบล็อกคุกกี้อาจส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานของคุณ และหากไม่มีคุกกี้ความสามารถของคุณในการใช้คุณสมบัติหรือพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ของเราอาจถูกจำกัด

  6.การปกป้องบัญชี

  รหัสผ่านของคุณเป็นกุญแจที่ใช้เข้าระบบบัญชีของคุณ ใช้ตัวเลข ตัวอักษรและอักขระพิเศษที่ไม่ซ้ำกันและห้ามเปิดเผยรหัสผ่านสำหรับบัญชีของคุณกับใครก็ตาม หากคุณแชร์รหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้อื่นโปรดจำไว้ว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยใช้บัญชีของคุณ หากคุณสูญเสียการควบคุมรหัสผ่านของคุณคุณอาจสูญเสียการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างมีนัยสำคัญและอาจถูกดำเนินการตามกฎหมายที่มีผลผูกพันในนามของคุณ ดังนั้นหากรหัสผ่านของคุณถูกขโมยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามคุณควรแจ้ง dtn ทันทีที่ marketplace@dtac.co.th.

  7. การเข้าถึง การตรวจสอบ และการเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  คุณสามารถดู ตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ของคุณได้โดยการเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ คุณต้องอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถูกต้อง เมื่อคุณโพสต์แบบสาธารณะแล้วคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบโพสต์ดังกล่าวออกได้

  เราจะปิดบัญชีของคุณและลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามคำขอของคุณโดยพิจารณาจากกิจกรรมในบัญชีของคุณและเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากบัญชีที่ปิดแล้วเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันการฉ้อโกง เก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ค้างชำระ แก้ไขข้อพิพาท แก้ไขปัญหา ช่วยเหลือในการตรวจสอบ บังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของเราและดำเนินการอื่น ๆ ที่กฎหมายอนุญาต

  8.การรักษาความปลอดภัย

  ข้อมูลของคุณถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเราในสถานที่ที่ปลอดภัยของบริษัทดีแทคไตรเน็ตจำกัด เราถือว่าข้อมูลเป็นทรัพย์สินที่ต้องได้รับการปกป้องและใช้เครื่องมือมากมาย (การเข้ารหัส รหัสผ่าน การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ฯลฯ) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงและการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต

  9.บุคคลที่สาม

  หากคุณเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ประมูล ผู้ซื้อหรือผู้ขายในเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ทางอินเทอร์เน็ตอาจมีกฎที่แตกต่างกันไปที่บังคับใช้กับการใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลที่คุณเปิดเผยต่อพวกเขา เว็บไซต์ของเราไม่ได้ควบคุมนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามและคุณต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เราขอแนะนำให้คุณถามสอบถามก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ผู้อื่นทราบ

  10.การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ตลอดเวลาโดยการโพสต์ข้อตกลงที่ถูกแก้ไขบนไซต์นี้ ข้อตกลงที่ถูกแก้ไขทั้งหมดจะมีผลโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากที่มีการโพสต์บนไซต์ครั้งแรก หากคุณไม่ได้รับคำตอบสำหรับคำถามของคุณในเว็บไซต์คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราที่ marketplace@dtac.co.th.